Mirësevini në platformën e edukimit on line IQE-LMS!


Për të aksesuar platformën, Ju lutemi futni kredencialet e tua të vëna në dispozicion më parë!
Nëse Ju nuk keni keni marrë ende aksesin në IQE-LMS në adresën tuaj të email-it, lutemi na kontaktoni në adresën [email protected]
Gjithashtu në këtë adresë mund të na shkruani për çdo paqartësi që mund të keni.
Ju faleminderit!
www.iqe.al