E-Document Management System

Instituti per cilesi ne arsim, IQE eshte nje institucion jo fitimprures qe ka për qëllim të promovojë cilësinë në arsim dhe edukim duke kryer studime, analiza e shërbime në funksion të institucioneve, organizmave që ofrojnë arsim dhe edukim. IQE do të zhvillojë veprimtari në mbështetje të së drejtës për arsim dhe edukim cilësor. IQE gjithashtu ka si qëllim të saj, analizimin, mbrojtjen dhe zhvillimin profesional të palëve të angazhuar në arsim qofshin këto institucione, organizma apo individë si dhe dhënien e asistencës së vazhdueshme për kualifikime të mëtejshme. Edukimi eshte e drejta e gjithsecilit prej nesh dhe perpjekja jone eshte per ta bera te sa me cilesor!

- IQE

E-Document Management System