ICT services

ICT services

  • IQE ofron faqe interneti profesionale per institucionet arsimore duke filluar nga 100 euro (përfshirë domain, hosting, desing dhe asistencë për 1 vit)
  • Fletëpalosje, broshura, faqosje dhe pergatitje materialesh per publikim etj
  • Promocione në rrjetet sociale të institucionit tuaj (social media markeding)

ict