Eurostudent

Interesante jane gjetjet e Eurostudent ne nje studim te bere se fundmi lidhur me dimesionin social te jetes se studentit ne hapesiren europiane te arsimi tte larte. Indikatoret dhe rezultatet tregojne impaktin qe ka ekonomia e nje vendi, mbeshtetja finaciare, kostot dhe politikat e tjera mbeshtetese.
Kendveshtimet jane te ndryshme sikunder shihni nje koment te Frank Ziegele, Drejtor Ekzekutiv i CHE i cili eshte i pakenaqur me sistemin gjerman te arsimit te larte pasi eshte më selektivi, ende duke mos garantuar qasje të hapur në arsimin e lartë për njerëzit me prejardhje jo-akademike. Një ilaç i mundshëm (ndër të tjera): një sistem më fleksibël i arsimit terciar, ku rritet përshkueshmëria midis formimit profesional dhe arsimit të lartë.
Per me teper lexoni raportin ne linkun me poshte dhe komentin e Dr. Ziegele