Instituti per cilesi ne arsim, IQE eshte nje institucion jo fitimprures qe ka për qëllim të promovojë cilësinë në arsim dhe edukim duke kryer studime, analiza e shërbime në funksion të institucioneve, organizmave që ofrojnë arsim dhe edukim. IQE do të zhvillojë veprimtari në mbështetje të së drejtës për arsim dhe edukim cilësor. IQE gjithashtu ka si qëllim të saj, analizimin, mbrojtjen dhe zhvillimin profesional të palëve të angazhuar në arsim qofshin këto institucione, organizma apo individë si dhe dhënien e asistencës së vazhdueshme për kualifikime të mëtejshme. Edukimi eshte e drejta e gjithsecilit prej nesh dhe perpjekja jone eshte per ta bera te sa me cilesor!

IQE

Konsulencë

  1. Planifikim zhvillimi, strategji dhe politika te institucioneve arsimore, dkumente dhe akte proceduriale e administrative
  2. Analize e tregut, studime dhe raporte mbi situaten e arsimit ne vend, studime specifike per programe, fusha studimi, profesione etj
  3. Zhvillimi dhe Vlerësimi i Politikave Publike
  4. Konsulencë Administrimi dhe Menaxhimi pwr institucionet arsimore
  5. Menaxhimi i buxheteve, Granteve dhe konsulence ne Menaxhimin e Projekteve
  6. Menaxhimi i Aseteve dhe zhvillimin e metejshem te tyre ne funksion te cilesise se mesimdhenies dhe kerkimit shkencor
  7. Konsulence ne ngritjen e kapaciteteve te sherbimit ndaj nxenesit dhe studentit
  8. Konsulence per zhvillimin e mardhenieve me palet e treta, vendase dhe te huaja, hartim marrveshjesh dhe zbatueshmeri
  9. Konsulence per studime jashte vendit, ndermjetesim me institucionet partnere etj